Samenwonen

Als je ongehuwd samenwoont en je hebt minderjarige kinderen, dan is een ouderschapsplan verplicht. Je moet vastleggen hoe je zorgtaken en de kosten verdeelt.

Hierin leg je ook vast bij welke ouder de kinderen worden ingeschreven. Dit kan weer invloed hebben op de belastingkortingen en toeslagen waar je mogelijk recht op hebt. De belastingdienst kan je achteraf vragen het ouderschapsplan op te sturen.

Als je samen een eigen woning hebt wordt er ook een convenant opgesteld. Een convenant is een overeenkomst waarin wordt beschreven wat er met de woning gebeurt. Wie blijft er wonen en dergelijke. Als de hypotheek op beide namen is wil diegene die vertrekt niet meer aansprakelijk zijn voor de hypotheek. Dit moet bij de bank worden geregeld, de bank vraagt je dan om het convenant. Als er overwaarde is wordt deze verdeeld.

Ook de verdeling van gezamenlijke inboedelgoederen wordt beschreven in het convenant. Als je nu een samenlevingsovereenkomst hebt, wordt deze in het convenant aan elkaar opgezegd, en bij testamenten wordt gecontroleerd of deze komen te vervallen.

Dus ook als je samenwoont en de relatie wordt beëindigd, is het van belang dat je samen met de mediator de zaken goed vastlegt om later problemen te voorkomen.

Geef een antwoord