Bijstandsverhaal

De relatie met mijn vriendin is over en zij is met onze zoon van 14 verhuisd. Ze heeft van haar woongemeente een bijstandsuitkering gekregen. Ik ben best bereid om alimentatie voor onze zoon te betalen. Maar we waren niet getrouwd en dus hoef ik niet voor haar te betalen. Nu eist de gemeente dat ik de hele bijstandsuitkering aan de gemeente terug betaal. Is dat normaal?

Kosten van bijstand kunnen door de gemeente worden verhaald op degene die onderhoudsplichtig is. In dit geval kan de bijstand voor het deel van jouw zoon op jou worden verhaald. Veel gemeenten proberen de hele bijstandsuitkering te verhalen, omdat de uitkering “onsplitsbaar” zou zijn. Maar dat mag niet. Het Hof Den Bosch heeft dit recent ook bepaald en verwijst daarbij naar een uitspraak van de Hoge Raad. Je bent immers niet onderhoudsplichtig jegens de ex-vriendin. En de hoogte van het bedrag wordt bepaald door de behoefte van jouw zoon en jouw draagkracht. Dit zal dan moeten worden uitgerekend. Hiervoor kan dezelfde formule worden gebruikt als wanneer je ex kinderalimentatie zou vragen via de rechtbank. De gemeente kan dan een deel van de bijstand op jou verhalen tot je zoon 18 jaar wordt. Daarna moet de alimentatie immers aan zoonlief zelf worden betaald. Betaal je nu al alimentatie voor je zoon, en voldoet deze alimentatie aan de wettelijke normen, dan kan de gemeente de bijstand niet op jou verhalen. Als je al hebt betaald, adviseer ik je uit te laten rekenen hoeveel je behoort te betalen en het eventueel teveel betaalde als onverschuldigd betaald terug te vorderen bij de gemeente van je ex.

Geef een antwoord